Ola Jennersten / WWF-Sweden

Wildlife in de Karpaten

Tekst: Sabine Bos

Bizons, beren, wolven en lynxen. Dan denk je snel aan ruige gebieden ver weg. Toch vind je dit soort iconische dieren ook in de bergen, rivieren en oerbossen van de Karpaten. Nog wel tenminste, want het groene hart van Europa wordt op steeds meer plekken verstoord door menselijke activiteiten.

Stephen Brkich

Beren

De Karpatische bossen in Midden-Europa zijn al eeuwenlang een thuis voor bruine beren. De dieren hebben een bijzonder vermogen om zich aan te passen aan de omgeving, geholpen door hun uitstekende gehoor en reuk. Hoewel er een gunstig aantal van ongeveer 8000 beren in de Karpaten leeft, vormen de bouw van wegen, huizen en bedrijven en de aanleg van skipistes grote bedreigingen. Ook plukken mensen berenvoedsel als bessen en paddenstoelen soms in te grote hoeveelheden. Noodgedwongen trekken hongerige beren dan naar bewoond gebied, waar ze makkelijk etensresten kunnen scoren. Daar worden ze regelmatig gedood uit angst of voorzorg.

juancarcha69

Wolven

De wolf is een kosmopoliet. De soort had in het verleden de grootste verspreiding van alle zoogdieren op aarde. Helaas zijn wolven de afgelopen twee eeuwen in de meeste Europese regio’s uitgestorven. In Roemenië is de wolvenpopulatie nooit verdwenen, dankzij de bescherming die het Karpatengebergte biedt.

Sinds de oudheid is de wolf een symbool van intelligentie en kracht en talrijke Roemeense tradities houden verband met het samenleven met dit indrukwekkende roofdier. Officiële gegevens wijzen op een stabiele populatie van 2500 tot 3000 dieren in de Roemeense Karpaten. Maar inmiddels wordt ook de wolf bedreigd door ontbossing en de aanleg van infrastructuur. Beschermen blijft dus noodzakelijk.

Tomas Hulik

Bizons

De bizon is Europa’s grootste landzoogdier. Vroeger kwam hij op bijna het hele continent voor. Nu leven er nog ruim 6000 wilde bizons in Europa, waarvan ruim 140 in de Roemeense Karpaten. Daar waren ze volledig verdwenen en dat had een negatief effect op de natuur. Bizons eten gras, distels, jonge boompjes en struiken. Ze bemesten graslanden, woelen zand en modder om en dragen zo bij aan biologische variatie. Ook zijn ze een bron van voedsel voor carnivoren als de beer en de wolf. Om de biodiversiteit in de Roemeense Karpaten weer te laten groeien, werden enkele dieren geherintroduceerd. Deze groep vormt een toeristische trekpleister en daarmee een inkomstenbron voor lokale bewoners.

Tomas Hulik

Lynxen

Na de beer en wolf is de lynx het grootste roofdier van Europa. De katachtige leeft geïsoleerd in bergketens in Zuidoost- en Midden-Europa en vermijdt contact met mensen. Er leven 9000 tot 10.000 lynxen in Europa, waarvan zo’n 2700 in de Karpaten. Het dier wordt bedreigd door stroperij, maar vooral door de menselijke aanwezigheid en activiteiten die zijn leefgebied verstoren.

WWF heeft diverse projecten in de Karpaten om wolven, beren en lynxen te beschermen. Bij het maken van plannen voor infrastructuur, vragen we aandacht voor ecologische corridors. Daardoor kunnen dieren veilig van het ene naar het andere gebied trekken. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen met deze wilde dieren in aanvaring komen.