Jorge André Diehl / WWF-Brazil

Impact

Wat hebben we bereikt? En welke ontwikkelingen hebben onze aandacht hard nodig?

Tekst: Elena van Doorn

We hebben het druk, en er is nog veel te doen. Lees verder, en ontdek hoe het gaat met panters, plastic, de steur en meer!

Bovenaanzicht van de mijn van Mount Morgan WWF / James Morgan

Handboek ecologisch investeren

Omdat klimaatverandering grote economische gevolgen gaat hebben, erkennen steeds meer investeerders het belang van groen investeren. Dat wordt een stuk makkelijker met de Asset Owners Guide: een gids voor investeerders, gemaakt door WWF. De gids bevat zeven aanbevelingen over klimaatadaptatie voor wereldwijde vermogensbezitters.

Lees verder en download de gids

Ontsnappingsroute

Jaarlijks sterven veel zeeschildpadden als bijvangst in de netten van de tropische garnalenvisserij. Een aanpassing in de netten zorgt ervoor dat de schildpadden kunnen ontsnappen zonder dat dit ten koste gaat van de garnalenvangst. Er is binnen de EU nog geen wet die het gebruik van het ontsnappingsmechanisme verplicht voor geïmporteerde garnalen, maar een aangenomen motie door de IUCN kan daar verandering in brengen. ‘Het is hoog tijd dat de Europese Unie ervoor zorgt dat landen die wildgevangen tropische garnalen naar de Europese markt exporteren maatregelen nemen om de bijvangst van zeeschildpadden te verminderen’, zegt WWF-oceanenexpert Monique van de Water.

Mangrove Maniacs Bonaire

Mangrove maniacs

In mangroves op Bonaire werken vrijwilligers hard om dichtgegroeide stukken bos weer open te maken zodat er zeewater in kan stromen. Deze vrijwilligers, gewapend met kapmessen, noemen zichzelf de Mangrove Maniacs. Voedselrijk zeewater is cruciaal voor de gezondheid van de mangroves, die een kraamkamer vormen voor veel dieren. Door dichtgegroeide getijdekreekjes open te houden, kan het mangrovebos behouden worden. En dat is van groot belang voor kustbescherming en biodiversiteit.

Wereldprobleem

Ruim twee miljoen mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie voor een wereldwijd verdrag tegen plasticvervuiling. Deze maand worden de handtekeningen tijdens de Milieuraad van de Verenigde Naties aangeboden aan de Verenigde Naties. Een wereldwijd verdrag kan strenge eisen stellen aan landen om hun plasticgebruik drastisch te verminderen. Dat is hard nodig, want zwerfplastic in de natuur zorgt jaarlijks voor honderdduizenden slachtoffers onder (zee)dieren.

Petitie
Schubdier pangolin

Stop de schubbensmokkel

Veel Chinezen geloven dat de schubben van de pangolin een geneeskrachtige werking hebben. Dat zorgt ervoor dat het schubdier het meest illegaal verhandelde zoogdier ter wereld is. Afgelopen zomer maakte China bekend dat de bescherming van de pangolin wordt opgeschroefd tot het hoogste niveau en de schubben van de lijst van Chinese medicijnen worden verwijderd. Geweldig nieuws, maar uit onderzoek blijkt helaas dat de schubben in verwerkte vorm nog steeds op ingrediëntenlijsten van medicijnen te vinden zijn. Het Wereld Natuur Fonds wil daarom ook een verbod op het gebruik van verwerkte schubben.

Kracht van verbeelding

Zestien jaar natuurbescherming door WWF en lokale partners in het Atlantisch Regenwoud heeft prachtige resultaten opgeleverd. Zo steeg het aantal jaguars in het gebied van 40 naar 105 en herstelden we meer dan 20.000 hectare regenwoud. Het gebied, dat zich uitstrekt over Paraguay, Argentinië en Brazilië, grenst aan Nationaal Park Iguazú en vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen beschermde bossen in Argentinië en Brazilië. Onder andere door land aan te kopen en te schenken aan het nationale park, kon het beschermde gebied worden uitgebreid.

Jorge André Diehl / WWF-Brazil
Olifantenkudde Will Burrard-Lucas / WWF-US

Meten = weten

Door jarenlang onderzoek, gesteund door WWF zijn migratieroutes van wilde dieren in zuidelijk Afrika in kaart gebracht. Meer dan 160 olifanten, buffels, wilde honden en leeuwen in het natuurgebied Kavango Zambezi kregen gps-zenders. Zo konden wetenschappers de belangrijkste barrières voor de dieren in kaart brengen. Denk aan hekken, rivieren, wegen en landbouw. ‘Dit laat het belang zien van langdurig onderzoek en het zenderen van dieren om natuurgebieden beter te beschermen’, aldus WWF’s wildlife-expert Christiaan van der Hoeven.

Terugkeer van de steur

De Nederlandse rivieren waren ooit het domein van de steur. Helaas hebben overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van rivieren ervoor gezorgd dat de trekvis hier is uitgestorven en in Europa ernstig bedreigd wordt. Daarom hebben we, in samenwerking met Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling, een actieplan opgezet. Dit moet ervoor zorgen dat de steur een comeback gaat maken in Europese wateren en daarmee voor uitsterven behoed kan worden.

EMS WWF
Landschap met bloemen

Van grijs naar goen

Inheemse bloemen zaaien, stoeptegels vervangen door planten, natuurvriendelijke oevers en bloemenrijke bermen aanleggen: de campagne Van Grijs naar Groen inspireert mensen om hun omgeving te vergroenen en zo biodiversiteitsherstel een impuls te geven. Bij het initiatief trekken natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers en bedrijven samen op. Ontdek wat jij kan doen? Kijk dan eens op samenvoorbiodiversiteit.nl

Op de bres voor het bos

Ruim een miljoen Europeanen hebben hun stem laten horen vóór een krachtige wet tegen ontbossing. Dat
is de indrukwekkende uitkomst van de campagne #Together4Forests, een initiatief van meer dan honderd natuur- en mensenrechtenorganisaties in Europa (waaronder WWF). De nieuwe bossenwet moet voorkomen dat producten als soja, palmolie en cacao, die in de EU in grote hoeveelheden worden geïmporteerd, voor ontbossing blijven zorgen.