naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Impact

Wat hebben we bereikt? En welke ontwikkelingen hebben onze aandacht hard nodig?

Tekst: Elena van Doorn

Winst maar geen overwinning

Door bescherming, herstel en het tegengaan van stroperij is de jaguarpopulatie in een deel van het Atlantisch Regenwoud het afgelopen jaar gegroeid van dertig naar zo’n honderd dieren. Toch is er nog genoeg werk te doen in het Zuid-Amerikaanse woud. Uit de meest recente telling bleek dat in het zuidelijk deel van het gebied het aantal jaguars juist gevaarlijk laag is. Om dit aan te pakken, is WWF in Argentinië samen met kleine boeren een ambitieus programma gestart om stukken bos met elkaar te verbinden zodat het leefgebied van de jaguar groeit.

Alliantie tegen ontbossing

De Braziliaanse president Lula zit niet stil sinds hij in oktober 2022 het stokje overnam van Bolsonaro. Een maand later tekende hij een verdrag om regenwouden, zoals de Amazone, te redden. ‘We vechten voor een ontbossing van nul in de Amazone. Brazilië en de wereld hebben een levend Amazonewoud nodig.’ Ook maakte hij afspraken met Indonesië en Democratische Republiek Congo, twee landen die samen met Brazilië ruim de helft van al het regenwoud op aarde bevatten. Het verdrag is goed nieuws, zeker omdat in 2021 ruim 11 miljoen hectare bos verdween in tropische gebieden. Dat is een gebied van bijna drie keer Nederland! Lula nodigt andere bosrijke landen uit om zich aan te sluiten bij de alliantie.

 
Europese zeekreeft, Noordzee Philipp Kanstinger / WWF

Vrij van bodemvisserij

Het Britse deel van de Doggersbank – een gebied van 12.000 vierkante kilometer middenin de Noordzee – is sinds dit jaar vrij van boomkorvisserij en andere schadelijke bodemactiviteiten. Een mooie stap om de bodemnatuur in de Noordzee te behouden en herstellen! Het verbod is het resultaat van vijf jaar lang lobbyen en juridisch werk van de Doggersbankcoalitie (waarvan WWF onderdeel uitmaakt). Het biedt kansen om bij de Europese Commissie druk uit te oefenen op Nederland en Duitsland om ook zulke stappen te zetten in de beschermde zeegebieden van de Doggersbank.

Rechten voor de Waddenzee?

De Waddenzee wordt bedreigd door een nieuw boorproject van Shell en de NAM. De Waddenacademie zoekt daarom uit of dit stuk natuur ook rechten kan krijgen, net als een mens of een bedrijf rechten heeft. Rechten voor de natuur heet dit fenomeen en in Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika zijn al voorbeelden van rivieren of natuurgebieden die juridische rechten hebben gekregen. Dit zou kunnen zorgen voor betere bescherming, stellen milieuorganisaties. Onderzoekers van de Nyenrode Universiteit hebben nu bepaald dat de Waddenzee geschikt is voor het toekennen van rechten. Het rapport is eind 2022 aangeboden aan minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof.

 
Will Burrard-Lucas / WWF-US

Ruimte voor de olifant

Olifanten kunnen vrijer migreren in Kavango-Zambezi (KAZA), het grootste grensoverschrijdende natuurgebied ter wereld in zuidelijk Afrika. Het afgelopen jaar heeft WWF gewerkt aan het veiligstellen en openhouden van 29 verbindingen in Angola, Namibië, Zambia en Botswana. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, komen de olifanten minder vaak in conflict met mensen. Dat is beter voor lokale gemeenschappen en voor olifanten en andere dieren, die zich veilig kunnen bewegen in hun zoektocht naar water en voedsel.

Bonaire vrij van wegwerpplastic

Na een lange lobby van onder meer WWF is op Bonaire een verbod op wegwerpplastic van kracht. Sinds 1 juni 2022 mogen plastic draagtassen, rietjes, roerstaafjes, piepschuim en bestek niet meer verkocht of verstrekt worden op het Caribisch-Nederlandse eiland. Bonaire kan het wegwerpplastic niet goed verwerken, waardoor het als zwerfafval in de natuur terechtkomt en een bedreiging vormt voor koraalriffen.

 
naturepl.com / Roland Seitre / WWF

Pingers redden rivierdolfijn

Er leven nog maar tachtig irrawaddy-rivierdolfijnen in de Mahakam-rivier in Indonesië. Twee op de drie dolfijnen sterven doordat ze verstrikt raken in visnetten. Een hoopgevend proefproject van een WWF-partnerorganisatie lijkt daar verandering in te kunnen brengen. Door de inzet van pingers – akoestische apparaten die geluiden uitzenden om rivierdolfijnen te waarschuwen – stierf het afgelopen jaar geen enkele dolfijn in visnetten. Ook bleek de inzet van de pingers de vangst van vissers te verhogen doordat dolfijnen niet langer azen op vis in kieuwnetten. Een win-win-uitvinding dus!

MILIEUVRIENDELIJKE MINERALEN

De vraag naar mineralen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag kan door innovatieve technologie en recycling met maar liefst 58 procent worden verminderd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van WWF. Goed nieuws, want zo kan schadelijke nieuwe grondstofwinning in de diepzee worden voorkomen. ‘We moeten dringend overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, maar niet ten koste van ongerepte, biodiverse ecosystemen in de diepzee. Gebieden die bovendien belangrijke CO2-opslagplekken zijn’, aldus Jessica Battle, leider van WWF’s No Deep Seabed Mining Initiative.