Shutterstock / Ondrej Prosicky / WWF-International

Impact

Wat hebben we bereikt? En welke ontwikkelingen hebben onze aandacht hard nodig? Tekst: Stéphanie van den Merkhof

De comeback van de Iberische lynx

De Iberische lynx, een zeldzame katachtige die alleen voorkomt op het Iberisch schiereiland, werd jarenlang bedreigd door landbouw, stroperij en een afname van prooidieren. In 2002 leefden er nog slechts 94 dieren in het zuidwesten van Spanje. Dankzij extra bescherming en een fokprogramma groeide de populatie. Het resultaat: eind 2020 werden maar liefst 1.111 lynxen geteld. Het doel is om in 2040 een gezonde populatie te hebben van 3.000 wilde dieren. Want pas dan is de Iberische lynx écht uit de gevarenzone.

 
Vis in het water, Europa Wild Wonders of Europe / Martin Falklind / WWF

101 Dammen weg

Wist je dat de populaties zoetwatervissen sinds 1970 met maar liefst 84 procent zijn afgenomen? Dammen die de migratieroutes van de vissen blokkeren, zijn grote boosdoeners in dit verhaal. Door deze blokkades kunnen trekvissen hun paaigronden niet meer bereiken en wordt hun leefgebied verkleind. De Europese Commissie heeft het doel om in 2030 weer 25.000 kilometer aan vrij stromende rivieren te hebben. Dit kan alleen bereikt worden door het verwijderen van dammen. In 2020 werden maar liefst 101 dammen verwijderd in elf Europese landen.

 

naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF

3x meer Siberische tijgers

In het Land of the Leopard National Park in het zuidoosten van Rusland leefden in 2012 negen à tien Siberische tijgers. Door het stropen van herten en zwijnen – belangrijkste voedselbron – en veel bosbranden was de populatie in gevaar. Een verhoogd aantal patrouilles om stroperij en ontbossing tegen te gaan, zorgde ervoor dat het aantal prooidieren weer groeide. Door die toename aan voedsel groeide ook de hoeveelheid tijgers. De populatie wordt nu geschat op dertig dieren.

Hoop na de ramp

Waarschijnlijk herinner je je het nog: begin 2020 woedden in Australië de heftigste bosbranden uit de geschiedenis van het land. Miljoenen hectares natuur gingen in vlammen op en mensen en dieren moesten vluchten voor hun leven. Inmiddels werken de Australiërs hard aan herstel. Op Kangaroo Island werden bijvoorbeeld 7.100 sheoak-bomen geplant (de bedreigde bruine raafkaketoes eten vrijwel uitsluitend de zaden van deze boom). Ook werden achttien beschadigde nestkasten gerepareerd en negentien nieuwe opgehangen. Om ook het leefgebied van de koala te herstellen, gaan WWF en de natuurbeschermers van Bangalow Koalas de komende drie jaar 100.000 eucalyptusbomen planten.

 
Ola Jennersten / WWF-Sweden

De terugkeer van de Europese bizon

Een kudde van dertien vrouwelijke Europese bizons is uitgezet in de zuidelijke Karpaten in Roemenië. Dit vergroot de genetische diversiteit en zorgt dat de al bestaande populatie op een gezonde manier kan blijven groeien. In 2014 introduceerden Rewilding Europe en WWF de eerste Europese bizons (wisenten) in het gebied. Inmiddels is de populatie de grootste van Roemenië met ongeveer zeventien dieren. De bizons doen aan natuurlijke brandpreventie. Ze houden de ondergroei kort, waardoor branden minder hevig worden. Ook duwen ze bomen om en geven zo nieuwe planten meer licht en ruimte. Deze grote grazers zijn dus belangrijk voor een gezonde balans in het bos.

Ploggen met Daan en Steef Erik Baalbergen

Ploggen langs de kust

Afgelopen zomer liepen Daan Strang en Steef de Ruijter elkaar al ploggend – joggen en tegelijkertijd zwerfafval opruimen – tegemoet langs de Nederlandse kust. Steef startte in het Zeeuwse Cadzand, Daan in Den Helder. Gedurende hun elf dagen durende plogavontuur kregen ze hulp en gezelschap van vele vrijwilligers, de WWF-panda en verschillende dierenvrienden. Het resultaat: ruim 1500 kilo opgeruimd afval. Daan: ‘Met ons initiatief willen we een golf van bewustwording creëren rondom plastic soep en zwerfafval en onze bijdrage als mens hieraan.’

Brent Stirton / Getty Images / WWF

Inheemse volken onmisbaar voor natuurbehoud

Het Wereld Natuur Fonds is ervan overtuigd dat bescherming van veel  natuurgebieden alleen mogelijk is met behulp van inheemse groepen. Daarom werken we succesvol samen met bijvoorbeeld de Inuit in Canada, de San in Namibië en de Bagyeli in Kameroen. Bijna een derde van ons aardoppervlak wordt beheerd door dit soort gemeenschappen, die vaak in goede balans leven met de natuur. Uit recent onderzoek blijkt dat negentig procent van deze gebieden in (redelijk) goede staat is. De kennis van deze gemeenschappen is daarom van onschatbare waarde. Voorafgaand aan de VN-biodiversiteitstop in China dit najaar, benadrukken de uitkomsten van dit rapport de noodzaak dat lokale en inheemse gemeenschappen worden gesteund om hun land in stand te houden te beschermen en te herstellen.

400.000 extra bomen!

Veel donateurs en bedrijven droegen bij aan de WWF-campagne voor het Atlantisch Regenwoud in Zuid-Amerika. Dankzij deze steun kunnen we dit najaar ruim 200 hectare bos herstellen in het gebied. Dat zijn 400.000 extra bomen! Samen met lokale landeigenaren gaan we herstellocaties in kaart brengen. En in speciale centra worden inheemse bomen opgekweekt, die geplant worden om stukken bos weer met elkaar te verbinden. Zo geven we veel bedreigde vogelsoorten, apen en de jaguar weer een kans. Bekijk de video en ontdek hoe bosherstel werkt.

Een gewaarschuwd mens...

Ontbossing is een van de grootste dreigingen voor de natuur, maar er is hoop. Met het Early Warning System kunnen we met behulp van satellietbeelden en big data voorspellen waar illegale ontbossing gaat plaatsvinden. En op tijd ingrijpen. Na een succesvolle pilot in Indonesië – het systeem bleek voor tachtig procent nauwkeurig en kan illegale ontbossing tot zes maanden van tevoren voorspellen – gaan we het Early Warning System nu ook testen in Suriname en Gabon. Zo kunnen we veel illegale bomenkap tegengaan in deze bosrijke landen.