Sicco van Grieken

Grijs voor groen Hoe doen zij het

Tekst: Ernest Marx

We zijn gewend om jongeren te zien demonstreren tegen de opwarming van de aarde, maar ook ouderen maken zich grote zorgen om de toekomst. Misschien niet voor zichzelf, maar wel voor de generaties die na hen komen. Deze vier senioren zetten zich in voor een groenere toekomst.

Corina van Arnhem

Corina van Arnhem (71) is voorzitter van Grootouders voor het Klimaat, een groep bezorgde senioren die wil bijdragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties. Corina begon ooit als universitair docent politicologie, maar schoolde zich om tot hovenier en landschapsarchitect.

‘Ik heb kleinkinderen en maak me zorgen over hun toekomst.’

 

‘Mijn liefde voor de natuur is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader had in Rotterdam een volkstuintje waar ik vaak mee naartoe ging. Op mijn achtste oogstte ik daar mijn eerste sla. Later heb ik dertig jaar een botanische tuin gehad die toegankelijk was voor publiek. Liefde voor de natuur moet je als kind toch een beetje meekrijgen. Daarom heb ik me na mijn pensioen aangesloten bij Grootouders voor het Klimaat. Ik weet het nodige van politiek en ecologie. Dus ik dacht: hier kan ik iets wezenlijks bijdragen aan natuurbehoud. Ik heb zelf acht kleinkinderen en maak me ernstige zorgen over wat zij voor een toekomst zullen hebben. Ik lig daar ‘s nachts echt wakker van.’

Hoe ziet u die toekomst voor zich?

‘Ik ben somber, want de mens put de aarde uit. We hebben mondiale elites die geen enkele moraliteit hebben en alleen maar bezig zijn met geld verdienen. Ze bekommeren zich niet om het welzijn van mens, dier en natuur. Maar ik ben een optimistisch persoon. Ik houd hoop. Ik zie dat er klimaatbewegingen op gang zijn gekomen van jonge mensen, die zich bijvoorbeeld verenigen in Extinction Rebellion.

Ook in mijn leeftijdsgroep zetten veel mensen zich als vrijwilliger in voor de natuur. Het onderwerp leeft meer dan zo’n vijftien jaar geleden. Logisch, in diezelfde tijd is de natuur ernstig verslechterd. Ik ben drie jaar geleden verhuisd naar een boerengebied in Friesland. Ik zie hier vrijwel geen vogels meer. Het platteland is gewoon dood. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die de ernst van de zaak inzien.’

Jan Terlouw

Jan Terlouw (91) heeft zich als politicus, wetenschapper en schrijver altijd ingezet voor natuurbehoud. Afgelopen najaar publiceerde hij de novelle Wankele Wereld. Daarin pleit hij er opnieuw voor om verstandiger met onze planeet om te gaan.

‘De mens is gericht op eigenbelang.’

 

‘Zorgen over de natuur heb ik al bijna mijn hele leven. Ik weet nog dat het me op mijn veertiende al verontrustte dat na de oorlog de opkomende industrieën vrijelijk hun afvalstoffen mochten lozen. Het duurde tot diep in de jaren 60 voordat we wetten kregen tegen water-, bodem- en luchtverontreiniging. Dat vond ik onbegrijpelijk.

Ik heb klimaatontwikkelingen mijn hele leven gevolgd en me er altijd druk over gemaakt. Nu ben ik stokoud. Maar als oud-politicus, natuurwetenschapper en schrijver vind ik dat ik mijn kennis moet blijven gebruiken om mensen te waarschuwen. Ga beter met de natuur om! In al het beleid moeten we de natuur weer centraal stellen. Anders redt de mensheid het niet. Ik heb een heleboel achterkleinkinderen en maak me erg ongerust over hun toekomst.’

Hoe komt het dat de mens het zo ver heeft laten komen?

‘Doordat we te erg gericht zijn op eigenbelang: hoe krijg ík het beter? Hoe krijg ík het makkelijker? Hoe word ík rijker? We zijn niet gericht op evenwicht en zorgvuldig natuurbeheer. Wetenschappers weten al heel lang hoe schadelijk dat op den duur voor de mensheid zelf is. Maar pas deze eeuw begint de ernst hiervan tot de bevolking door te dringen.

Nu moeten we durven om besluitvaardig op te treden. Dat zal helemaal niet meevallen. Kijk wat we hebben opgebouwd: over de hele wereld kun je tegenwoordig in elk dorpje een liter olie voor een kleine prijs kopen. Dat is een geweldige verworvenheid. Het is een gigantische taak om dat in enkele tientallen jaren te vervangen door een soortgelijke infrastructuur van duurzame energie. Dat is zeker niet makkelijk, maar het kan wel.’

Cees de Vos

Cees de Vos (72) zet zich al jaren in als vrijwilliger voor WWF. De projecten waarbij hij betrokken is, zijn gericht op bewustwording en samen in actie komen voor een schonere leefomgeving voor mens en dier.

‘Weinig mensen nemen het klimaatprobleem serieus.’

 

‘Vroeger heb ik het alarmerende milieurapport van de Club van Rome natuurlijk meegekregen. Maar destijds dacht ik dat “ze” die problemen wel zouden oplossen. Zo ben ik lang blijven denken. Tot ik een keer de Voetafdruktest van het Wereld Natuur Fonds deed. Daaruit bleek dat als iedereen zou leven zoals ik toen, we wel vier aardbollen nodig zouden hebben. Ik moest dus zelf ook iets doen! Ik heb zonnepanelen genomen en ik rij inmiddels elektrisch.

Nadat ik in 2015 met pensioen ging, heb ik me aangesloten bij een club waarmee we elke maandag en vrijdag op het strand van Katwijk plastic afval opruimen. Natuurlijk los je daar het mondiale probleem niet mee op. Maar je laat wel aan anderen zien: er is een probleem en dat moeten we samen aanpakken! Daarnaast heb ik als vrijwilliger voor WWF talloze kinderen lesgegeven over het plastic probleem en hebben we samen zwerfafval opgeruimd. Zo betrek je kinderen actief en laat je zien hoe het anders kan.’

Waarover maakt u zich het meest zorgen?

‘Dat er zoveel mensen zijn die de huidige klimaatproblemen niet serieus nemen. We zagen het met de Provinciale Statenverkiezingen. Blijkbaar waren er een heleboel mensen van overtuigd dat kiezen voor BBB een soort tegenstem was. Maar dan met name een tegenstem die zegt: “Jongens, doe niet zo moeilijk. We kunnen best wel blijven leven zoals we nu doen. Waarom zou ik geen vlees meer mogen eten?!” Het beangstigt me het meest dat het zo moeilijk is om mensen mee te krijgen in de urgentie. We moeten nu noodzakelijke stappen zetten om te zorgen voor een gezondere planeet.’

Elise Bauw

Elise Bauw (84) eet al een aantal jaar geen vlees meer. Ze doet haar boodschappen het liefst bij biologische telers in de buurt. Ze leeft zo duurzaam mogelijk en stoort zich soms aan de onverschilligheid van anderen op dat vlak.

‘Soms denk ik: waar moet dit naartoe?’

 

‘De opwarming van de aarde vind ik erg zorgelijk. Wij gingen vroeger met het gezin weleens op wintersport. Niemand vroeg zich toen af of er genoeg sneeuw zou liggen. Dat is tegenwoordig wel anders. Nu hoor je geregeld dat mensen maar in een heel klein gebied kunnen skiën of langlaufen. En vaak niet eens op natuurlijke, maar op kunstmatig opgespoten sneeuw. Ook de berichten over smeltende ijskappen baren me zorgen. Eigenlijk ben ik me altijd zeer bewust geweest van de zorg voor de natuur. De laatste jaren is dat erg toegenomen door alle berichten die ik daarover via de media tot me krijg.’

Op welke manier hebben die berichten uw levensstijl beïnvloed?

‘Ik ben gek op dieren. Door wat ik inmiddels weet over dierenleed in slachterijen en allerlei ziektes die je kunt oplopen door vlees te eten, heb ik de knop omgezet. Sinds een aantal jaar eet ik vegetarisch. Ik vind duurzaam leven belangrijk. Ik heb vroeger wel auto gereden, maar al tientallen jaren doe ik mijn boodschappen uitsluitend op de fiets. Dan rij ik naar biologische kwekers in de omgeving voor verse en lokale groenten, fruit en aardappelen. Het stuit me tegen de borst dat sommige mensen groente en fruit buiten het seizoen kopen – want dan moet het helemaal uit het buitenland komen. Er is zoveel lekkers in eigen land!

Sommige mensen zijn nu eenmaal onverschillig. Er zijn er ook zoveel die slordig en gemakzuchtig zijn en hun afval zomaar in de natuur gooien. Ze zouden veel vaker teruggefloten moeten worden. Maar ze nemen het niet van je aan. En dat is iets wat mij zorgen baart. Dan denk ik toch wel: waar moet dit naartoe?’

Chris van Swaay

Wijze raad

4 tips van senioren

 • 1

  Stel de natuur weer centraal

  Jan Terlouw

  ‘Jongens, let niet op je eigen comfort en je eigen voordelen. Hou op met dat idee van groei en winst. Met dat systeem zul je het nooit redden. We moeten naar een ander economisch systeem. Er is namelijk ook een heel goede samenleving mogelijk waarin we niet groeien, maar gelijk blijven of zelfs wat verminderen. Dat zal na al die overconsumptie en overmatige groei van de laatste paar honderd jaar nodig zijn om de herstelslag te maken. We moeten echt de rechten van de natuur centraal stellen. Alleen dan kunnen we het redden.’

 • 2

  Zorg ervoor dat je de juiste keuzes kunt maken

  Elise Bauw

  ‘Wees goed geïnformeerd, zodat je de juiste keuzes kunt maken en de informatie ook weer kunt doorgeven aan anderen en aan volgende generaties. Wees niet onverschillig en gooi je troep niet zomaar weg met de gedachte: nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Anders denk ik dat we naar een heel nare wereld toe gaan. En is dat dan nog te herstellen? Er gaat nu al zoveel vuil de lucht in. Ik heb al gehoord dat we aan de late kant zijn. Maar ze zeggen altijd: zeg nooit nooit. Ik houd hoop.’

 • 3

  Test wat jouw leefstijl voor impact heeft

  Cees de Vos

  ‘Doe de Voetafdruktest en zie wat jouw leefstijl voor invloed heeft op de aarde. Weet dat er dingen anders moeten. Eerlijk gezegd heb ik wel vertrouwen in de jongste generatie. Als ik namens WWF lesgeef op basisscholen, zie ik de impact die de boodschap op kinderen heeft. Ik weet dat ze naar huis gaan en hun ouders aanspreken op het feit dat ze wellicht hun afval niet scheiden. Of dat ze te veel plastic gebruiken. Ik merk dat de basisschooljongeren daar echt wat mee doen. Het draait allemaal om bewustwording.’

 • 4

  Plant een boom en vertroetel die

  Corina van Arnhem

  ‘Ik zou graag zien dat jonge mensen veel meer bomen planten. Als iedereen dat zou doen, helpen we daar het klimaat ontzettend mee vooruit. De afspraak is dat in Nederland in 2030 minstens 30 procent van ons grondoppervlak uit beschermde natuur bestaat. Daar zijn we nog lang niet. We hebben nu nog maar 15 procent aan beschermde natuur. Als alle jongeren een boom planten, helpt dat. Je vindt vast wel een plekje en zet hem anders gewoon op je balkon in een pot. Plant je eigen boom en vertroetel die!’