Richard Barrett / WWF-UK

Elke Hap Telt

Tekst: Paul Q de Vries

Nergens komen de grote uitdagingen van deze tijd zo sterk samen als op ons bord. Want als we vasthouden aan de huidige manier van produceren en consumeren, dan eten we de aarde op. Willen we een gezonde planeet overdragen aan toekomstige generaties, dan moeten we overstappen op een duurzaam voedselsysteem met respect voor mens, dier en aarde.

Weet wat je eet

Wat je aan je vork prikt, heeft grote gevolgen voor planten, dieren en ecosystemen aan de andere kant van de wereld. Klinkt overweldigend? Het goede nieuws is dat je invloed hebt met je meest basale, dagelijkse keuzes in de keuken en de supermarkt. Daarover later meer. Eerst de cijfers.

 • Volgens het WWF Living Planet Report 2020 zorgen systemen van voedselproductie wereldwijd voor 70 procent van het verlies van biodiversiteit op het land en 50 procent in het (zoete) water.
 • Landbouw is de oorzaak van 80 procent van de ontbossing
 • Het totale voedselsysteem neemt wereldwijd ruim een kwart van de uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening.
 • Uit een internationale enquête die WWF in 2018 hield, bleek dat 90 procent van de consumenten geen idee heeft dat de manier waarop we aan ons eten komen de grootste bedreiging vormt voor de natuur.
 

‘Dat inzicht begint wel meer door te dringen’, denkt Corné van Dooren. Hij is recent overgekomen van het Voedingscentrum om senior adviseur duurzame voedselconsumptie te worden. Een nieuwe functie voor WWF-NL, en dat geeft aan hoe belangrijk dit thema is vanuit het oogpunt van natuurbescherming.

Corné van Dooren
Adviseur Duurzaam Eten
'Onze voedselsystemen leggen wereldwijd een enorm beslag op land en grondstoffen en werken op talloze manieren natuurvernietiging in de hand.'

Aanslag op de natuur

Ontbossing is een groot probleem. ‘Regenwoud wordt gekapt om plaats te maken voor palmolieplantages, soja, cacao, koffie en weidegrond voor vee.’ Of neem overbevissing: ‘We vangen te veel van bepaalde soorten, zoals tonijn en sliptong. De visstand krijgt geen tijd om zich te herstellen en er is veel schade door bijvangst en netten die over de bodem slepen.’ Of het kwistige gebruik van pesticiden in de landbouw: ‘Insectenpopulaties storten in en daarmee ook de diersoorten die insecten eten, zoals vogels. Ook het grootschalig gebruik van mest heeft allerlei nadelige effecten op de natuur.’

Daarnaast draagt de productie en het transport van voedsel sterk bij aan de uitstoot van broeikasgassen. ‘De negatieve gevolgen van voedselsystemen op de planeet worden niet alleen gevoeld door dieren en planten’, zegt Van Dooren. ‘Ook kleine boeren in ontwikkelingslanden en inheemse volkeren hebben er zwaar onder te lijden. Zij worden weggeconcurreerd, van hun land verdreven of zien hun bestaansmiddelen verdwijnen.’

Elke hap telt.PNG

Toekomstbestendig systeem

Door de groei van de wereldbevolking wordt de uitdaging groter om met de bestaande landbouwgrond meer monden te voeden op een manier die beter in balans is met de natuur. Het roept het onheilspellende beeld op van een mensheid die de hele planeet opeet. ‘Dat is een sterke metafoor’, zegt Van Dooren. ‘We eten de planeet op, terwijl we eigenlijk van de rente van de planeet zouden moeten leven. Daarmee bedoel ik dat we ons moeten voeden door met respect gebruik te maken van alles dat de natuur ons levert, zoals een vruchtbare bodem, schoon water en bestuiving van gewassen. De natuur als bondgenoot.’

Daarvoor is een transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem noodzakelijk. ‘Een systeem waarin we duurzaam produceren, duurzaam consumeren en zo min mogelijk voedsel verspillen. Wereldwijd gaat nu 40 procent van het voedsel dat we produceren verloren.’ Overheden, boeren, de voedselverwerkende industrie en supermarkten hebben allemaal een rol in de voedseltransitie en WWF is met diverse partijen in gesprek, bijvoorbeeld over de Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie om het hele voedselsysteem te verduurzamen.

WWF / Richard Stonehouse

Wat is planeetvriendelijk eten?

Meer weten? Op voedingscentrum.nl staan tips om duurzamer te eten. Typ ‘duurzaam eten’ of ‘keurmerken’ in de zoekbalk.

 • 1

  Eet meer plantaardig en minder vlees

 • 2

  Kies voor verse en lokale producten in plaats van sterk bewerkte producten

 • 3

  Kies voor producten uit duurzame landbouw (zoals biologisch)

 • 4

  Breng meer variatie en balans op je bord (nergens te veel van)