Het recht om te stromen

Maak van bedreigde ecosystemen als rivieren en bossen een rechtspersoon. Want pas dan kan de natuur goed vertegenwoordigd worden bij belangrijke besluitvorming. Op steeds meer plekken op de wereld zie je deze nieuwe vorm van natuurbescherming. Hoe werkt het?

Tekst: Elena van Doorn

Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, ontbossing, vervuiling: het zijn maar een paar voorbeelden van bedreigingen voor onze natuur. Die natuur waar wij als mensen zo afhankelijk van zijn voor ons voortbestaan. Helaas worden de belangen van ecosystemen en natuurgebieden vaak niet meegenomen in besluitvorming. Volgens sommige experts kunnen we de positie van de natuur sterker maken door haar de status van rechtspersoon te geven.

‘De natuur heeft geen stem. Zij wordt gezien als eigendom, als iets wat beheerd moet worden’, zegt jurist Jessica den Outer, expert Rechten voor de Natuur bij onder meer de Verenigde Naties en pionier in de internationale Rights of Nature-beweging. ‘De mensnatuurrelatie is verstoord en dat wordt weerspiegeld in ons juridisch systeem. Een systeem waarin het normaal is dat een bedrijf een rechtspersoon kan zijn, maar de natuur niet. In de praktijk betekent dit dat ecologische belangen nogal eens het onderspit delven tegenover economische en maatschappelijke belangen. De natuur kan immers niet zelf onderhandelen.

Harmonieuze samenleving

Eerder dit jaar is bij een debat in de gemeenteraad van Zwolle over plannen voor een woonwijk naast de IJssel voor het eerst namens een rivier gebruikgemaakt van het recht om te spreken. Journalist Wim Eikelboom nam de rol van de rivier op zich en sprak als IJssel in de ik-persoon. Een historisch moment, aldus gemeenteraadsleden. Ook voor andere Nederlandse natuurgebieden als de Noordzee, het bos Amelisweerd in Utrecht en de Waddenzee wordt gekeken of zij wellicht een rechtspersoon kunnen worden. ‘Het doel van rechten voor de natuur is een harmonieuze samenleving’, zegt Jessica den Outer. ‘Wij geloven dat dit beter lukt als de natuur zelf ook rechten heeft, net zoals bijvoorbeeld een bedrijf die heeft. Hierbij kunnen haar vertegenwoordigers al in een vroeg stadium worden meegenomen in beslissingen.’

Minder procedures

Den Outer denkt dat dit niet voor meer rechtszaken gaat zorgen. Integendeel zelfs. ‘De voogden van de Whanganui-rivier hebben tot op heden geen rechtszaken aangespannen. Ze worden meegenomen in beslissingen over de rivier, waardoor procedures onnodig blijken te zijn.’ Naar Nieuw-Zeeland's voorbeeld zou in Nederland de Maas volgens Den Outer voogden kunnen krijgen die handelen uit naam van de rivier. Dit zouden bewoners kunnen zijn of een organisatie. ‘Hoe dat precies kan worden ingevuld, moeten we nader onderzoeken. Gelukkig kunnen we bouwen op de kennis en ervaring van landen die al rechten aan rivieren toekennen.